معرفی
به استناد تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام كشوري، مصوب سال 1345 مبنی بر تأسيس موسسهاي براي آموزش مديريت و فنون اداري، مؤسسهای در تيرماه 1348 با نام «مركز آموزش مديريت دولتي» وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور تشکیل و فعاليت هاي خود را در چارچوب مأموریتها و وظایف قانونی تعریف شده، آغاز کرد. عمده فعاليت های مرکز آموزش مدیریت دولتی در سالهای نخست بر روي آموزش هاي شغلي کوتاه مدت (بدو خدمت و ضمن خدمت) مديران و کارکنان دستگاههای اجرایی متمرکز بود، اما در تاریخ 2/8/1351 شورای گسترش آموزش عالی کشور، مجوز اولین دوره آموزش بلندمدت در مقطع فوق لیسانس در رشته مدیریت دولتی را برای مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر کرد. در ادامه روند گسترش فعالیت های مرکز آموزش مدیریت دولتی، در سال 1373 توسط رياست جمهور وقت و با حضور عده کثيري از مسئولان استان، مرکز آموزش مديريت دولتي استان گیلان افتتاح و آغاز به کار کرد. از ابتدای تاسیس تا بهمن سال 1381 فعاليت هاي اين مرکز، همچون سایر مراکز در سراسر کشور در قالب دو برنامه آموزشي کوتاه مدت و بلندمدت بود، که در این سال و در راستاي اجراي مصوبه شوراي عالي اداري، با سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق ادغام و تا سال 1386 تحت عنوان مديريت آموزش و پژوهش به فعاليت خود ادامه داد. اما در سال 1386 پس از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با استانداري گیلان، زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، "دفتر آموزش و پژوهش استانداری گیلان" شکل گرفت و شرح وظایف دیگری را نظیر اعتبار سنجی موسسات آموزشی خصوصی در سطح استان و ارزیابی عملکرد آموزشی دستگاههای اجرایی استان را عهده دار شد.