برگزاری دوره آموزشی فرآیند خلاقیت ونوآوری با سخنرانی پروفسور رضا عمرائی (پرزیدنت NLPو رشته کوچینک از آلمان) ویژه دستگاههای اجرایی استان گیلان در تاریخ سوم بهمن ماه 1396 سالن اجتما عات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری