برگزاری کلاس زبان سطح دو ویژه همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری در تاریخ 27 دی ماه 1396