جلسه هم اندیشی نمایندگان کلاسهای تربیت مدیر با ریاست مرکزآموزش مدیریت دولتی کشور و مدیریت مرکز آموزش وپژوهش های توسعه آیندی نگری استان گیلان 21 دی ماه 96