گالری تصاویر
1
1396/11/07
وبینار بودجه ریزی عملیاتی 3 بهمن 96
9
2
1396/11/07
دوره آموزشی فرآیند خلاقیت ونوآوری در تاریخ 3 بهمن 96
10
3
1396/11/07
همایش بزرگ NLP دوشنبه دوم بهمن ماه 96
10
4
1396/10/30
برگزاری کلاس حقوق شهروندی در تاریخ 26 دی ماه 96
9
5
1396/10/30
برگزاری کلاس زبان سطح چهار در تاریخ 27 دی ماه 96
12
6
1396/10/30
برگزاری کلاس زبان سطح دو در تاریخ 27 دی ماه 96
5
7
1396/10/30
برگزاری کلاس زبان سطح یک 27 دی ماه 96
6
8
1396/10/23
کلاس حقوق اساسی تربیت مدیر پایه 13 دی ماه 96
6
9
1396/10/23
جلسه مصاحبه با اساتید در خواست تدریس در مرکز آموزش و پژوهش 21 دی ماه 96
12
10
1396/10/23
جلسه هم اندیشی نمایندگان کلاسهای تربیت مدیر با ریاست و مدیریت مرکز 21 دی ماه 96
9
11
1396/10/21
کلاس دوره اندیشه های سیاسی امام خمینی 13 دیماه 96
7
12
1396/10/21
آزمون تربیت مدیر 5 دیماه 96
8
13
1396/10/21
کلاس دوره بهروری تربیت مدیر مدیران میانی سوم دی 96
6
14
1396/10/21
برگزاری جلسه هم اندیشی آموزش با اساتید دوره های بهبود مدیریت در مرکز مورخ96/10/14
5


گالری تصاویر