سخن روز
رئیس ترس و وحشت می آفریند، رهبر اعتماد به نفس ایجاد می کند. رئیس از افراد استفاده می کند، رهبر افراد را پرورش می دهد. ریئس هر روز کار را سنگین تر می کند، رهبر آن را دوست داشتنی تر می کند. رئیس برای خود اعتبار کسب می کند، رهبر به افراد گروهش اعتبار می دهد

تفاوت رئیس و رهبر

اطلاعیه وبنر

جلسه بررسی طرح های پژوهشی محیط زیست دوشنبه 27 شهریور 96

جلسه بررسی طرح های پژوهشی محیط زیست دوشنبه 27 شهریور 96

جلسه بررسی طرح های پژوهشی محیط زیست دوشنبه 27 شهریور 96

جلسه بررسی طرح های پژوهشی محیط زیست دوشنبه 27 شهریور 96

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با رودخانه های رشت 22 شهریور96

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با رودخانه های رشت 22 شهریور96

جلسه بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با رودخانه های رشت 22 شهریور96

جلسات هماهنگی برگزاری همایش های علمی و پژوهشی در حوزه زنان

جلسات هماهنگی برگزاری همایش های علمی و پژوهشی در حوزه زنان

جلسات هماهنگی برگزاری همایش های علمی و پژوهشی در حوزه زنان

جلسه تبیین طرح ایجاد شبکه همکاری های پژوهشی دستگاه های اجرایی مورخ96/5/1

جلسه تبیین طرح ایجاد شبکه همکاری های پژوهشی دستگاه های اجرایی مورخ96/5/1

جلسه تبیین طرح ایجاد شبکه همکاری های پژوهشی دستگاه های اجرایی مورخ96/5/1

جلسات آموزش نقاشی بر روی احجام( سنگ، سفال، شیشه و ...) برای فرزندان همکاران سازمان

جلسات آموزش نقاشی بر روی احجام( سنگ، سفال، شیشه و ...) برای فرزندان همکاران سازمان

جلسات آموزش نقاشی بر روی احجام( سنگ، سفال، شیشه و ...) برای فرزندان همکاران سازمان

جلسات آموزش نقاشی بر روی احجام( سنگ، سفال، شیشه و ...) برای فرزندان همکاران سازمان

جلسه کمیته پژوهش برنامه ششم و تقدیر از دکتر بیات نفر دوم جایزه بین المللی اختراعات لهستان

جلسه کمیته پژوهش برنامه ششم و تقدیر از دکتر بیات نفر دوم جایزه بین المللی اختراعات لهستان

جلسه کمیته پژوهش برنامه ششم و تقدیر از دکتر بیات نفر دوم جایزه بین المللی اختراعات لهستان

جلسات بررسی طرح های پژوهشی گیاهان دارویی مرداد و شهریور 96

جلسات بررسی طرح های پژوهشی گیاهان دارویی مرداد و شهریور 96

جلسات بررسی طرح های پژوهشی گیاهان دارویی مرداد و شهریور 96

جلسات بررسی طرح های پژوهشی گیاهان دارویی مرداد و شهریور 96

آشنایی با کاربردهای پهباد غیر نظامی مورخ 96/4/21

آشنایی با کاربردهای پهباد غیر نظامی مورخ 96/4/21

جلسات بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد اعتبارات سال 94 - مرداد96

جلسات بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد اعتبارات سال 94 - مرداد96

جلسات بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد اعتبارات سال 94 - مرداد96

جلسات بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد اعتبارات سال 94 - مرداد96

جلسات بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد اعتبارات سال 94 - مرداد96

جلسات بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد اعتبارات سال 94 - مرداد96

جلسات بررسی عملکرد طرح های پژوهشی یک درصد اعتبارات سال 94 - مرداد96

دومین کنفرانس " مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دینی"

دومین کنفرانس " مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهش دینی"

جلسات شورای آموزشی و پژوهشی مرکز با حضور دکتر ملک اخلاق

جلسات شورای آموزشی و پژوهشی مرکز با حضور دکتر ملک اخلاق

جلسات شورای آموزشی و پژوهشی مرکز با حضور دکتر ملک اخلاق

جلسات شورای آموزشی و پژوهشی مرکز با حضور دکتر ملک اخلاق

جلسات شورای آموزشی و پژوهشی مرکز با حضور دکتر ملک اخلاق

همایش روز جهانی رودخانه ها

همایش روز جهانی رودخانه ها

همایش روز جهانی رودخانه ها

کنفرانس بین المللی" کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم"

کنفرانس بین المللی" کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم"

کنفرانس بین المللی" کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم"

اخبارو اطلاعیه های مرکز
یحیی زاده
پژوهشی
1396/05/14
11:58

پژوهشگران برگزیده استان
 • محبی
  حمید

  تعداد مقالات در نشریات: 57 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: 21 عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 2 مورد

  تعداد طرحهای پژوهشی ارتباط با جامعه: 1 مورد

 • کوهی کمالی
  رامین

  تعداد مقالات در نشریات: 34 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: 2 عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 2 مورد

  تعداد کتب انتشار یافته: 2 جلد

 • احتشامی
  سیدمحمدرضا

  تعداد مقالات در نشریات: 53 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: 45 عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 1 مورد

  تعداد طرحهای پژوهشی ارتباط با جامعه: 4مورد

 • کاویانی
  بهزاد

  تعداد مقالات در نشریات از سال: حدود 70 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: حدود 50 عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 3 مورد

  تعداد کتب انتشار یافته: 3 جلد

 • صالحی
  زیور

  تعداد مقالات در نشریات: 77 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: 40 عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 2 مورد

 • شریعتی
  شهاب

  تعداد مقالات در نشریات: 55 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: 50 عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 3 مورد

  تعداد کتب انتشار یافته: 3 جلد

 • یارمحمدی
  مهتاب

  تعداد مقالات در نشریات: 25 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: 32 عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 10 مورد

  تعداد طرحهای پژوهشی ارتباط با جامعه: 3 مورد

 • کاظمی
  رضوان اله

  تعداد مقالات در نشریات: 54 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: 41 عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 14 مورد

  تعداد طرحهای پژوهشی ارتباط با جامعه: 5 مورد

 • سلامت زاده
  عبدالرضا

  تعداد مقالات چاپ شده در نشریات:10مقاله شامل 8 مقاله isi، 2مقاله isc

  تعداد مقالات ارائه شده در همایشها: 13عدد مقالات بین المللی و 9 عدد ملی

  تعداد طرحهای پژوهشی: 8 طرح( در2طرح به عنوان همکار اصلی طرح و در6 طرح به عنوان مجری طرح )

 • غلامی
  مرتضی

  مشارکت در اختراع و ابداع و اکتشاف

  اختراع خزانه گیری برنج بدون استفاده از خاک

  احراز رتبه در جشنواره

  کسب رتبه نخست استانی در هجدهمین جشنواره خوارزمی

  کسب استانی در شانزدهمین جشنواره خوارزمی

 • امیدی
  محمدرضا

  اجرای طرح پژوهشی: ”طراحی و ساخت شلوارک طبی جهت درمان بیماری دررفتگی مادرزادی مفصل ران“ احراز رتبه منتخب استانی

  کسب عنوان افتخار آمیز دانش آموز پژوهنده برتر کشوری

  ارائه مقاله

  دانش آموز منتخب استانی برگزیده جشنواره خوارزمی

 • دهقانی راد
  پیمان

  مدرک فارق التحصیلی کارشناسی اتاق عمل

  دارای ایده های:

  1-پایه کاست رادیولوژی حین جراحی در اتاق عمل

  2-وسیله وضعیت دادن بیمار بیهوش روی تخت

  ثبت اختراع: 10 مورد

  دریافت جوایز ملی و بین المللی معتبر: 11 مورد

 • سلمان پور
  آرین

  تعداد مقالات در نشریات:3 عنوان

  تعداد مقالات در همایشها: 11عنوان

  تعداد طرحهای پژوهشی داخلی: 3 مورد

  تعداد کتب انتشار یافته: 1جلد

موسسات تعیین صلاحیت شده آموزشی
شرکت حامیان راه تعالی
اقتصاد و بازرگانی
موسسه پیام رسالت گیل
زبان های خارجه
موسسه علوم و فنون کادوس
اداری و مالی
لینکهای برتر
پیوندها
اطلاعات دوره های درحال ثبت نام
9612302070129
مدیریت امنیت اطلاعات
20
20
9612302100129
مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
12
16
9612303020129
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
8
14
9612302090129
رایانش ابری
8
8
9612303030129
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
6
8
9612301020129
مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
6
10
9612302020129
مدیریت خدمات فاوا و ITIL
4
12
9612302080129
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
4
12
9612302030129
مدیریت فرآیندهای سازمانی
3
12
9612302010129
حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
3
12
9612301010129
دولت الکترونیکی
2
8
9612303040129
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
2
8
9612302040129
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
1
20
9612303010129
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
1
22
ثبت نام دوره های آموزشی
 • عنوان : مدیریت امنیت اطلاعات
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 20
  ثبت نام
 • عنوان : مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 12
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 14 تعداد ثبت نام : 8
  ثبت نام
 • عنوان : رایانش ابری
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 8
  ثبت نام
 • عنوان : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 6
  ثبت نام
 • عنوان : مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 10 تعداد ثبت نام : 6
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت خدمات فاوا و ITIL
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 4
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 4
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت فرآیندهای سازمانی
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 3
  ثبت نام
 • عنوان : حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 3
  ثبت نام
 • عنوان : دولت الکترونیکی
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 2
  ثبت نام
 • عنوان : شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 2
  ثبت نام
 • عنوان : معماری فناوری اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
  مدت دوره : 22 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
منابع آموزشی
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      منبع آموزشی مبانی و اصول ارتباطات راه و شهرسازی "غیرحضوری"
      منبع آموزشی ارتقا سلامت اداری (1)
      منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد (غیر حضوری)
      حکومت مهدوی و وظایف منتظران (غیر حضوری)
      سبك زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني (غیرحضوری)
      آشنای با نظام آموزش کارکنان دولت (غیرحضوری)
      منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس ارتباطات سازمانی"
      منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس اخلاق حرفه ای مبتنی بر...
      معرفت و بصیرت حسینی (غیرحضوری)
      منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      مبانی و اصول ارتباطات (غیر حضوری)
      آسیب شناسی خانواده (غیرحضوری)
      نوع دوره توانمندی عمومی پدافند غيرعامل (غیر حضوری)
      نقشه راه اصلاح نظام اداری (1) (غیرحضوری)
      نوع دوره توانمندی عمومی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بيماريه...
      منبع آموزشی اقتصاد مقاومتی یک
      منبع آموزشی دوره "توجیهی بدو خدمت-درس آشنایی با ساختار نظام
      مردم سالاری اسلامی (غیرحضوری)
      نوع دوره توانمندی عمومی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بيماريه...
      منبع آموزشی دوره "مدیریت ابزارواطلاعات سازمانی" آقای آینه سا...
      منبع آموزشی دوره "توجیهی بدو خدمت-درس فرهنگ سازمانی"
      منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      منبع آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری
      منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
      منبع آموزشی دوره " آداب اسرار نماز" بخش غیر حضوری
      منبع آموزشی دوره" توجیهی بدو خدمت" استاد عسکری
      نوع دوره توانمندی عمومی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس (غی...
      آشنایی با برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن(غیرحضوری)
      اصول و مبانی ارتباطات (غیرحضوری)
منابع پژوهشی
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری(Word)
      سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری
      فرم ارزیابی اعتبارات پژوهشی سال94
      تنگناها و چالش های بخش ورزش و جوانان
      تنگناها و چالشهای بخش بهره وری
      تنگناها و چالشهای بخش انرژی
      تنگناها و چالش‌ها بخش آب
      تنگناها و چالشهای بخش آمایش
      تنگناها و چالشهای بخش آموزش
      تنگناها و چالشهای بخش بازرگانی
      تنگناها و چالشهای بخش بانوان و خانواده
      تنگناها و چالشهای بخش بهبود مدیریت
      تنگناها و چالشهای بخش تامین منابع مالی
      تنگناها و چالشهای بخش تجارت خارجی
      تنگناها و چالشهای بخش توسعه روستایی
      تنگناها و چالشهای بخش جمعیت
      تنگناها و چالشهای بخش حمل و نقل
      تنگناها و چالشهای بخش رشد، سرمایه گذاری و اشتغال
      تنگناها و چالشهای بخش رفاه وتامین اجتماعی
      تنگناها و چالشهای بخش سرمایه اجتماعی
      تنگناها و چالشهای بخش سلامت
      تنگناها و چالشهای بخش صنعت و معدن
      تنگناها و چالشهای بخش عمران شهری
      تنگناها و چالشهای بخش فرهنگ و هنر و رسانه
      تنگناها و چالشهای بخش فناوری و ارتباطات
      تنگناها و چالشهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
      تنگناها و چالشهای بخش گردشگری
      تنگناها و چالشهای بخش محیط زیست گیلان
      تنگناها و چالشهای بخش مسکن
      آئين‌نامه نحوه انتخاب پژوهشگران سازمانهاي اجرايي استان گیلان
      فرم ارزیابی عملکرد پژوهشی دستگاه¬های اجرایی
      پرسشنامه انتخاب پژوهشگران سازمان های اجرایی94
      آمار شاخصهای پژوهشی ویژه دستگاههای اجرایی استان گیلان
      آمار شاخصهای پژوهشی ویژه موسسات تحقیقاتی
      شاخصهای پژوهشی کمیته پژوهش
      فرم ارزیابی اعتبارات پزوهشی سال 1392
      بارگذاری اطلاعیه سامانه اجرايي بند 56 قانون الحاق برای سال 1394
      بارگذاری فرم معرفی نماینده پژوهشی دستگاه اجرایی
      بارگذاری فرم پروپوزال
      بارگذاری فرآیند ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات
      بارگذاری سیاست های پژوهشی 93 و 94- عتف
      بارگذاری کاربرگ ارزشیابی
      فراخوان هفته پژوهش