دوره های آموزشی

اطلاعیه آموزشی

قابل توجه مقاضیان آزمونهای مهارت هفتگانه (ICDL) به اطلاع می رساند سری دیگر از آزمونها در تاریخ 1395/05/25 برگزار می گردد. متقاضیان می توانند از هم اکنون نسبت به ثبت نام حداکثر تا دو روز به زمان برگزاری آزمون اقدام نمایند..

منابع آموزشی

منبع آموزشی دوره "دوره توجیهی بدوخدمت- خلاقیت "دکتر عالم تبریز
منبع آموزشی دوره" توجیهی بدو خدمت" استاد عسکری
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدو خدمت-درس آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدو خدمت-درس فرهنگ سازمانی"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس تیم سازی و حل مساله"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس ارتباطات سازمانی"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی"
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات1" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات2" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات3" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات4" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات5" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات6" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "مدیریت ابزارواطلاعات سازمانی" آقای آینه ساز
منبع آموزشی دوره "کلیات دولت الکترونیک" استاد رفیع زاده
منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
منبع آموزشی دوره " آداب اسرار نماز" بخش غیر حضوری

پژوهشگران برگزیده سال1394

پایگاه پژوهشهای انجام شده

منابع پژوهشی

آمار شاخصهای پژوهشی ویژه دستگاههای اجرایی استان گیلان
آمار شاخصهای پژوهشی ویژه موسسات تحقیقاتی
شاخصهای پژوهشی کمیته پژوهش
فرم ارزیابی اعتبارات پزوهشی سال 1392
بارگذاری اطلاعیه سامانه اجرايي بند 56 قانون الحاق برای سال 1394
بارگذاری فرم معرفی نماینده پژوهشی دستگاه اجرایی
بارگذاری فرم پروپوزال
بارگذاری فرآیند ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات
بارگذاری سیاست های پژوهشی 93 و 94- عتف
بارگذاری کاربرگ ارزشیابی

اطلاعیه برنامه توسعه

منابع برنامه توسعه

بارگذاری دعوتنامه 17-1-1395