سمینار

کنفرانس بین المللی" کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم" در روز دوشنبه مورخ 1/3/96 با مشارکت دستگاه های اجرایی ذیربط، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، در مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان گیلان برگزار شد.

گیلان
منابع آموزشی
منبع آموزشی اقتصاد مقاومتی یک
منبع آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری
منبع آموزشی ارتقا سلامت اداری (1)
مالیات بر ارزش افزوده
مدیریت اسلامی با موضوع آیین مدیریت
منبع آموزشی دوره آشنایی با دیوان عدالت اداری و آئین دادرسی آن-استاد اخوان توکلی
منبع آموزشی دوره آئین نگارش مکاتبات اداری- استاد عسکری
منبع آموزشی- استاد اخوان -آشنایی با قانون شهرداری مصوب سال 1334
منبع آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات شوراها- استاد اخوان
منبع آموزشی دوره نظام حسابداری بخش عمومی یک- دکتر گلدوست
منبع آموزشی دوره نظام حسابداری - دکتر گلدوست .شیوه+نامه+دارایی
منبع آموزشی دوره نظام حسابداری- دکتر گلدوست-1-
منبع آموزشی دوره نظام حسابداری بخش عمومی
منبع آموزشی دوره شیوه نامه اجرايي نظام حسابداری
منبع آموزشی دوره "دوره توجیهی بدوخدمت- خلاقیت "دکتر عالم تبریز
منبع آموزشی دوره" توجیهی بدو خدمت" استاد عسکری
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدو خدمت-درس آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدو خدمت-درس فرهنگ سازمانی"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس تیم سازی و حل مساله"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس ارتباطات سازمانی"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی"
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات1" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات2" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات3" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات4" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات5" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات6" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "مدیریت ابزارواطلاعات سازمانی" آقای آینه ساز
منبع آموزشی دوره "کلیات دولت الکترونیک" استاد رفیع زاده
منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
منبع آموزشی دوره " آداب اسرار نماز" بخش غیر حضوری
منبع دوره آموزشی پدافند غیر عامل (غیر حضوری)
منابع پژوهشی
سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری(Word)
سند برنامه ششم بخش پژوهش و فناوری
فرم ارزیابی اعتبارات پژوهشی سال94
تنگناها و چالش های بخش ورزش و جوانان
تنگناها و چالشهای بخش بهره وری
تنگناها و چالشهای بخش انرژی
تنگناها و چالش‌ها بخش آب
تنگناها و چالشهای بخش آمایش
تنگناها و چالشهای بخش آموزش
تنگناها و چالشهای بخش بازرگانی
تنگناها و چالشهای بخش بانوان و خانواده
تنگناها و چالشهای بخش بهبود مدیریت
تنگناها و چالشهای بخش تامین منابع مالی
تنگناها و چالشهای بخش تجارت خارجی
تنگناها و چالشهای بخش توسعه روستایی
تنگناها و چالشهای بخش جمعیت
تنگناها و چالشهای بخش حمل و نقل
تنگناها و چالشهای بخش رشد، سرمایه گذاری و اشتغال
تنگناها و چالشهای بخش رفاه وتامین اجتماعی
تنگناها و چالشهای بخش سرمایه اجتماعی
تنگناها و چالشهای بخش سلامت
تنگناها و چالشهای بخش صنعت و معدن
تنگناها و چالشهای بخش عمران شهری
تنگناها و چالشهای بخش فرهنگ و هنر و رسانه
تنگناها و چالشهای بخش فناوری و ارتباطات
تنگناها و چالشهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
تنگناها و چالشهای بخش گردشگری
تنگناها و چالشهای بخش محیط زیست گیلان
تنگناها و چالشهای بخش مسکن
آئين‌نامه نحوه انتخاب پژوهشگران سازمانهاي اجرايي استان گیلان
فرم ارزیابی عملکرد پژوهشی دستگاه¬های اجرایی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران سازمان های اجرایی94
آمار شاخصهای پژوهشی ویژه دستگاههای اجرایی استان گیلان
آمار شاخصهای پژوهشی ویژه موسسات تحقیقاتی
شاخصهای پژوهشی کمیته پژوهش
فرم ارزیابی اعتبارات پزوهشی سال 1392
بارگذاری اطلاعیه سامانه اجرايي بند 56 قانون الحاق برای سال 1394
بارگذاری فرم معرفی نماینده پژوهشی دستگاه اجرایی
بارگذاری فرم پروپوزال
بارگذاری فرآیند ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات
بارگذاری سیاست های پژوهشی 93 و 94- عتف
بارگذاری کاربرگ ارزشیابی
فراخوان هفته پژوهش
حضوری
ثبت نام
ساعت
9612303010129
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
14
22
9612302070129
مدیریت امنیت اطلاعات
13
20
9612302100129
مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
12
16
9612303040129
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
8
8
9612302090129
رایانش ابری
7
8
9612303020129
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
6
14
9612301020129
مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
5
10
9612303030129
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
4
8
9612302080129
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
3
12
9612302030129
مدیریت فرآیندهای سازمانی
3
12
9612302020129
مدیریت خدمات فاوا و ITIL
2
12
9512302080129
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
1
12
9612301010129
دولت الکترونیکی
1
8
9612302040129
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
1
20
9612302010129
حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
1
12
 • عنوان : مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
  مدت دوره : 22 تعداد ثبت نام : 14
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت امنیت اطلاعات
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 13
  ثبت نام
 • عنوان : مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 12
  ثبت نام
 • عنوان : شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 8
  ثبت نام
 • عنوان : رایانش ابری
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 7
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 14 تعداد ثبت نام : 6
  ثبت نام
 • عنوان : مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 10 تعداد ثبت نام : 5
  ثبت نام
 • عنوان : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 4
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 3
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت فرآیندهای سازمانی
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 3
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت خدمات فاوا و ITIL
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 2
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : دولت الکترونیکی
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : معماری فناوری اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام